הדרכה מכונת תפירה minione

תפירת בד ומחט שנתקעת

סרבול חוטים מלמטה

מילוי סליל

החלפת מחט