הדרכה מכונת תפירה minitop

החלפת רגלית

החלפת מחט

מילוי סליל

מתח של המכונה, חוט תחתון רופף

העלאת חוט תחתון

החלפת סוג תפר והתחלת תפירה